Spelement

Spelement ^^ (zelfstandig naamwoord)
Het loslaten van spelstructuren of spelelementen op bezigheden die over het algemeen niet als spel worden ervaren.
/Toevoegen van speelkracht.
Vertaling van ‘gamification’

This entry was posted in New Words and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *