Workshops/Presents

Ph(?) organiseert ‘scientific workshops’ over media-psychologische onderwerpen. Gefundeerd in empirisch getoetste wetenschap en gericht op effectieve toepassing. Met verschillende didactische methoden verrijkt u zichzelf met kennis, wordt u geprikkeld tot inzicht en gemotiveerd tot toepassing.

Gamification workshop

Spelenderwijs – reeks van drie lezingen van een uur over de (leer)kracht van spelen vanuit psychologisch perspectief

Hoorcollege-model van kennisoverdracht, doch nooit helemaal traditoneel. Wetenschappelijke achtergrond, theoretisch kader en resultaten uit onderzoek.

  1. Homo Ludens; spelen als kern van de mens
  2. Wat is spel? Definities vanuit psychologie en de interactie tussen mens en spel
  3. Serious Gaming en Gamification. Speldenken, spelstructuren en spelelementen buiten spel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.